Ruu­ve­ja vai lii­maa lis­tan asen­ta­mi­seen?

Tee Itse - - KYSY -

VASTAUS Pienet ja ke­vyet lis­tat ku­ten var­jo­lis­tat voi asen­taa pel­käl­lä asen­nus­lii­mal­la il­man ruu­ve­ja. Lis­tat ovat ke­vei­tä, ei­kä nii­den tar­vit­se kan­na­tel­la mi­tään. Lii­ma riit­tää myös jal­ka­lis­to­jen asen­ta­mi­seen.

Le­vi­tä lis­tan taak­se lii­maa ja pai­na se lu­jas­ti kiin­ni sei­nään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.