Las­tu­le­vyt Pe­rin­tei­nen ja hal­pa rat­kai­su

Tee Itse - - TESTI -

Pe­rin­tei­set, ka­lus­tei­den ra­ken­ta­mi­seen tar­koi­te­tut las­tu­le­vyt on teh­ty puu­las­tuis­ta, jot­ka on pu­ris­tet­tu yh­teen lii­man avul­la. Las­tu­le­vy­jä voi käyt­tää myös ra­ken­ta­mi­seen, mut­ta vain si­sä­ti­lois­sa, sil­lä ne ime­vät vet­tä.

Lat­tia­las­tu­le­vyis­sä on pon­tit, jo­ten niis­tä teh­ty alus­ta on lu­ja ja yh­te­näi­nen. Jos käy­tät las­tu­le­vy­jä, var­mis­ta, et­tä ne on tar­koi­tet­tu ra­ken­ta­mi­seen. Ta­val­li­nen ka­lus­te­las­tu­le­vy ei ole tar­peek­si vah­vaa esi­mer­kik­si lat­ti­aan.

■ Vaih­toeh­to­ja

Pe­rus­le­vy­jä, lat­tia­las­tu­le­vy­jä, uri­tet­tu­ja le­vy­jä lat­tia­läm­mi­tys­tä var­ten.

■ Hyödyt ja haitat

+ Hal­paa, help­poa sa­ha­ta

– Ei yh­tä lu­jaa kuin OSB-le­vyt ja va­ne­ri

■ Hin­tae­si­merk­ke­jä

Lat­tia­las­tu­le­vy: 22x600x240­0 mm noin 15 eu­roa Pe­rus­las­tu­le­vy: 11x1200x26­00 mm noin 12 eu­roa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.