NÄIN LEIKKAAT LA­SIA JA MOSAIIKKIA

Tee Itse - - PERUS-ASIAT -

Kas­vi­huo­neen tai muun la­si­ra­ken­nel­man ruu­tu­ja ei kan­na­ta ti­la­ta val­miik­si mit­to­jen mu­kaan lei­kat­tui­na, sil­lä it­se leik­kaa­mal­la voi sääs­tää pal­jon ra­haa. On­nis­tu­mi­seen tar­vi­taan vain la­si­leik­ku­ri ja hie­man har­joi­tus­ta.

KÄSITYÖTÄ: Oi­kea tek­niik­ka löy­tyy yleen­sä vas­ta pa­rin yri­tyk­sen jäl­keen. Lasin leik­kaa­mis­ta kan­nat­taa har­joi­tel­la aluk­si pie­nel­lä pa­la­sel­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.