LA­SI­LEIK­KU­RI: 3 ERI­LAIS­TA MALLIA

Tee Itse - - PERUS-ASIAT -

Ta­val­li­ses­sa la­si­leik­ku­ris­sa on

V:n muo­toi­nen te­räs­pyö­rä, jo­ka naar­mut­taa lasin pin­nan rik­ki. Naar­mu hei­ken­tää la­sia sen ver­ran, et­tä se kat­ke­aa tar­kas­ti naar­mun koh­dal­ta.

La­si­leik­ku­rin pi­tää ol­la te­rä­vä, jot­ta naar­mus­ta tu­lee suo­ra ja lasin reu­nois­ta te­rä­vät.

Leik­ku­ria pi­tää voi­del­la pet­ro­lil­la. Te­rä kan­nat­taa pi­tää voi­del­tu­na myös sil­loin, kun leik­ku­ria ei käy­te­tä.

Pe­rin­tei­nen la­si­leik­ku­ri ei ole ai­noa vaih­toeh­to lasin leik­kaa­mi­seen. Voit lu­kea muis­ta työ­ka­luis­ta li­sää täs­tä ju­tus­ta. La­si­leik­ku­ri on suo­si­tuin työ­ka­lu tee se it­se ­käy­tös­sä.

LA­SI­LEIK­KU­RI JA TIMANTTIKÄ­RKI.

La­sin­leik­kaa­jat suo­si­vat ti­mant­ti­kär­keä. Timanttikä­rki kes­tää pit­kään, mut­ta sen käyt­tö voi ol­la vai­ke­aa. Hinnat al­ka­vat noin 40 eu­ros­ta.

TA­VAL­LI­NEN LA­SI­LEIK­KU­RI.

Työ­ka­lus­sa on kuusi pyö­re­ää te­rää, jot­ka ku­lu­vat no­peas­ti. Hal­vim­mat mal­lit mak­sa­vat noin 5 eu­roa.

KOVAMETALL­IKÄRKI.

Jot­kut la­sin­leik­kaa­jat käyt­tä­vät la­si­leik­ku­rin si­jaan ky­nä­leik­ku­ria ja ko­va­me­tal­li­kär­keä. Tek­nii­kan omak­su­mi­nen vie ai­kaa. Kär­kien hinnat al­ka­vat 3 eu­ros­ta.

Lo­via käy­te­tään erit­täin pien­ten pa­las­ten tait­ta­mi­seen.

Ko­va­me­tal­li­kär­jen voi vaih­taa uu­teen, kun van­ha tyl­syy.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.