Vai­men­na tyy­lil­lä

Ki­vi­vil­las­ta teh­dyt Rock­fon Blan­ka -le­vyt vai­men­ta­vat ään­tä. Le­vyt ovat 42-pro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lia.

Tee Itse - - UUTTA -

MATERIAALI­T Rock­fon Blan­ka -kat­to­le­vyt ovat vi­ti­val­koi­sia ja 60x60 sen­tin ko­koi­sia. Le­vyt on teh­ty ki­vi­vil­las­ta, ja niis­sä on vah­vis­te­tut reu­nat. Val­koi­nen mat­ta­pin­ta hyl­kii li­kaa ja pö­lyä.

Le­vyis­sä on niin sa­not­tu B-reu­na, jo­ta käy­te­tään, jos le­vyt asen­ne­taan kiin­teäl­le poh­jal­le. Le­vyt voi jo­ko lii­ma­ta kiin­ni be­to­niin tai van­haan kat­toon tai kiin­nit­tää koo­laus­ri­moi­hin ruu­veil­la tai ha­ka­sil­la. Yk­si le­vy­jen par­hais­ta puo­lis­ta on se, et­tä ne vai­men­ta­vat me­lua ja vä­hen­tä­vät kai­ku­mis­ta. Sen vuok­si le­vyt ovat suo­sit­tu­ja eten­kin lii­kun­ta­hal­leis­sa, kou­luis­sa ja isois­sa toi­mis­tois­sa.

Le­vyt on teh­ty 42-pro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta, ja ne voi kier­rät­tää edel­leen. Kym­me­nen le­vyn pa­ket­ti mak­saa noin 150 eu­roa. www.rock­fon.fi

Le­vyt voi lii­ma­ta kiin­ni van­haan kat­toon tai asen­taa koo­laus­ri­moi­hin ruu­veil­la tai ha­ka­sil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.