Hioo nur­kat poh­jia myö­ten

Tee Itse - - UUTTA -

Epä­kes­ko­hio­ma­ko­neet ovat ko­ko ajan suo­si­tum­pia, mut­ta se ei tar­koi­ta, et­tä ai­ka oli­si aja­nut ta­so­hio­ma­ko­nei­den ohi.

AEG FDS 140 on lois­ta­va esi­merk­ki asias­ta. Ko­ne on ke­vyt ja erit­täin pieni, ja sii­nä on jat­ket­ta­va hio­ma­poh­ja, jon­ka kol­mion­muo­toi­nen kär­ki yl­tää nur­kan pe­räl­le.

AEG:n ta­so­hio­ma­ko­ne mak­saa noin 130 eu­roa.

www.aeg-power­tools.fi

Pö­ly­pus­sin voi ir­rot­taa, ja sen ti­lal­le voi asen­taa pö­ly­ni­mu­rin­let­kun.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.