■ Ai­heut­taa­ko lii­an hy­vin eris­tet­ty ta­lo al­ler­gi­aa?

Tee Itse - - KYSY -

Huo­no si­säil­ma voi al­tis­taa al­ler­gian ja ast­man ke­hit­ty­mi­sel­le, mut­ta tii­vis eris­tys ei ole si­nän­sä huo­no asia ta­lon si­säil­man kan­nal­ta. Voit tuu­let­taa ta­loa kol­me ker­taa päi­väs­sä vii­den mi­nuu­tin ajan, jos ha­luat var­mis­taa, et­tä si­säil­ma py­syy hy­vä­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.