OPET­TE­LE SORVAAMAAN Se ei ole niin vai­ke­aa

Sor­vaa­mi­nen ei ole tie­det­tä, mut­ta tek­nii­kan omak­su­mi­seen tar­vi­taan pal­jon har­joi­tus­ta. Ker­rom­me, mi­ten sorvi toi­mii ja näytämme, mi­ten sor­vaat en­sim­mäi­sen puu­kul­ho­si.

Tee Itse - - KYSY -

On mel­kein hyp­noot­tis­ta kat­sel­la, mi­ten sor­vi­talt­ta pai­nuu puu­ka­pu­laan ja muut­taa sen tyy­lik­kääk­si tuo­lin­ja­lak­si tai as­tiak­si. Veit­sen­te­rä­vä talt­ta kaa­pii puu­ta ker­ros ker­rok­sel­ta, ja vers­taan lat­tial­le le­vi­ää pak­su ker­ros sa­han­pu­rua. Se on pe­rin­teis­tä puu­työ­tä par­haim­mil­laan. Sor­vaa­mis­ta on mu­ka­va kat­sel­la, ja tu­lok­set ovat hä­kel­lyt­tä­vän hie­no­ja. Jo­kai­nen voi op­pia sor­vaa­maan. Näy­täm­me täs­sä ju­tus­sa, mi­ten sor­vaat tyy­lik­kään kul­hon ho­pea­pop­pe­lis­ta ja jä­tät esiin puun luon­nol­li­sen reu­nan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.