NÄIN SORVI TOI­MII

Tee Itse - - KYSY -

Sorvi on suh­teel­li­sen yk­sin­ker­tai­nen ko­ne. Sorvi toi­mii si­ten, et­tä puun­pa­la eli ai­hio kiin­ni­te­tään niin sa­not­tuun kär­ki­pylk­kään (A), jo­ta voi lii­kut­taa edes­ta­kai­sin sor­vin joh­ti­mia pit­kin. Täs­sä ju­tus­sa puu kiin­ni­te­tään sor­vin ka­ras­sa (B) ole­viin leu­koi­hin (C). Moot­to­ri ja ka­ra pyö­rit­tä­vät puu­ta ko­val­la no­peu­del­la, ja talt­ta­tuen (D) pääl­lä pi­det­tä­vä talt­ta muo­toi­lee puun.

Kol­meen hy­vään sor­vi­talt­taan kan­nat­taa si­joit­taa jo­pa sa­ta eu­roa. Talt­to­jen laa­dus­ta tin­ki­mi­nen voi vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen. Käy­tim­me seu­raa­via talt­to­ja: Kaa­vin­talt­ta U-talt­ta Suo­ra sor­vi­talt­ta

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.