Tee la­pa­lii­tos

Tee Itse - - KYSY -

La­pa­lii­tok­sel­la voi yh­dis­tää kak­si puu­ta toi­siin­sa pois­ta­mal­la puo­let mo­lem­pien pui­den vah­vuu­des­ta.

Aloi­ta sa­haa­mal­la puu­hun mon­ta uraa vie­ri vie­reen. Sää­dä sirk­ke­lin sy­vyys­ra­joi­tin si­ten, et­tä te­rä yl­tää tar­kas­ti puun puo­li­vä­liin.

1. Vään­nä puu­kais­ta­leet ir­ti. Puu­hun on sa­hat­tu urat, mut­ta nii­den vä­lis­sä ole­vat puu­kais­ta­leet ovat vie­lä kiin­ni poh­jas­sa. Pai­na talt­ta kais­ta­lei­den vä­liin ja vään­nä ne ir­ti.

2. Puh­dis­ta poh­ja. Yh­teen lii­tet­tä­vien pin­to­jen pitää ol­la ta­sai­set, jo­ten ne pitää siis­tiä. Pu­ris­ta puu kiin­ni työ­pöy­tään, jot­ta voit käyt­tää työ­hön mo­lem­pia kä­siä.

3. Tar­kis­ta ti­lan­ne. Puu­ta voi ai­na veis­tää li­sää, mut­ta si­tä ei voi li­sä­tä. Ole va­ro­vai­nen.

3

1 2

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.