Ris­ti­kot rat­kai­se­vat lop­pu­tu­lok­sen

Tee Itse - - KYSY -

Tämä oma­ko­ti­ta­lo toi­mii ju­tun läh­tö­koh­ta­na. Asuk­kaat ha­luai­si­vat ko­rot­taa tu­pa­keit­tiön si­sä­kat­toa mut­ta ei­vät tie­dä, mil­tä ris­ti­kot näyt­tä­vät. Asuk­kaat ha­luai­si­vat jät­tää ris­ti­kot nä­ky­viin, mut­ta he ovat val­mii­ta myös sii­hen, et­tä ris­ti­kot pitää ko­te­loi­da. Seu­raa­vil­la si­vuil­la näy­te­tään, mil­tä eri ris­tik­ko­tyy­pit näyt­tä­vät, jos si­sä­kat­to pu­re­taan pois ja ris­ti­kot jää­vät nä­ky­viin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.