5 VIL­LIÄ TE­HOS­TET­TA

Deco­ra­ti­ve-maa­leil­la ja laas­teil­la voi teh­dä mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia ku­vioi­ta.Maa­laus­ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä, mut­ta ko­ris­te­maa­lien ja laas­tin käyt­tö so­pii myös en­si­ker­ta­lai­sel­le.

Tee Itse - - TESTI -

Tra­ver­tii­ni on ko­ris­teel­lis­ta ja pie­ni­jy­väis­tä laas­tia, jo­hon teh­tään ku­vioi­ta laas­ti­kau­hal­la. Val­mis pin­ta näyt­tää tra­ver­tii­ni­mar­mo­ril­ta ja muis­tut­taa luon­non­ki­veä.

1. Se­koi­ta laas­ti. Li­sää vet­tä, kun­nes mas­san koos­tu­mus on so­pi­va. Laas­ti ei saa ol­la lii­an pak­sua mut­ta ei myös­kään lii­an ve­tis­tä.

2. Le­vi­tä mas­sa laas­ti­kau­hal­la ja ta­soi­ta pin­ta ko­ko­naan. Ker­rok­sen pi­tää ol­la vain pa­ri mil­liä pak­su. An­na laas­tin kui­vua, kos­tu­ta pin­ta ja le­vi­tä pääl­le toi­nen ohut ker­ros.

3. Tee ku­vio. Pi­dä las­taa 90 as­teen kul­mas­sa ja tee laas­tiin mie­lei­se­si ku­vio. Ta­soi­ta pin­ta hier­ti­mel­lä. An­na sei­nän kui­vua 12 tun­tia ja hio pin­ta jy­vä­koon 120 hio­ma­pa­pe­ril­la.

4. Le­vi­tä ko­ris­te­lak­ka. Le­vi­tä lo­puk­si ku­vion pääl­le ko­ris­te­lak­kaa. Voit va­li­ta la­kan vä­rin oman ma­kusi mu­kaan. Lak­ka te­kee pin­nas­ta vah­van ja li­kaa hyl­ki­vän.

1

3

2

4

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.