Stuk­ko

Tee Itse - - TESTI -

Ni­mes­tään huo­li­mat­ta täl­lä laas­til­la ei ole mi­tään te­ke­mis­tä kip­si­ko­ris­tei­den kans­sa. Laas­til­la voi teh­dä mo­nen­lai­sia ko­kei­lu­ja.

1. Le­vi­tä sei­näl­le ohut ker­ros laas­tia hier­ti­mel­lä. Lii­kut­te­le hier­rin­tä eri suun­tiin, jot­ta pin­taan tu­lee ku­vioi­ta. Le­vi­tä laas­tia kol­me ker­ros­ta.

2. Suo­jaa sei­nän pin­ta va­hal­la. Pin­nas­ta tu­lee si­leä ja pei­li­kir­kas, kun sen pääl­le le­vi­te­tään yk­si tai kak­si ker­ros­ta va­haa. Kiil­lo­ta va­hat­tu pin­ta. 3. Laas­tiin voi li­sä­tä vä­riai­net­ta. Vä­riai­ne pi­tää se­koit­taa

laas­tiin he­ti aluk­si. 4. Tee li­sää te­hos­tei­ta. Tum­mal­le poh­jal­le voi maa­la­ta ta­val­lis­ta näyt­tä­väm­piä ku­vioi­ta.

4

1

3

2

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.