Be­to­ni­ku­vio

Tee Itse - - TESTI -

In­dustrial-hen­ki­set be­to­ni­sei­nät ovat suo­sit­tu­ja, ja betonia jäl­jit­te­le­vät pin­noit­teet ovat kä­te­viä be­to­nil­ta näyt­tä­vien sei­nien te­ke­mi­seen. Myös Pri­macol-tuot­teil­la voi teh­dä be­to­nil­ta näyt­tä­vän sei­nän.

1. Le­vi­tä laas­ti sei­näl­le hier­ti­mel­lä. Nos­ta hier­ti­mel­le so­pi­va mää­rä ta­soi­tet­ta pie­nel­lä las­tal­la.

2. Tee laas­tiin ku­vioi­ta. Käy­tä hier­rin­tä, jot­ta saat teh­tyä pin­nas­ta ka­run ja be­to­ni­mai­sen.

3. Kas­te­le pin­ta. Su­mu­ta sei­nään vet­tä su­mu­tin­pul­lol­la ja ta­soi­ta pin­ta. Le­vi­tä sen jäl­keen toi­nen ker­ros laas­tia.

4. Tee li­sää ku­vioi­ta. Täs­sä käy­te­tään muo­vin­pa­las­ta, jo­ka pai­ne­taan laas­tiin ja nos­te­taan pois.

3

2

1

4

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.