Piir­rä merk­ki mi­tan pää­hän

Tee Itse - - TESTI -

Lyi­jy­ky­näl­lä voi ol­la vai­kea teh­dä merk­kiä tar­kas­ti oi­ke­aan koh­taan tait­to- tai rul­la­mi­tan vie­reen. Ky­nän jäl­ki on vä­hin­tään yh­den mil­lin pak­sui­nen, ja jos­kus on vai­kea muis­taa, kum­mal­ta puo­lel­ta merk­kiä pi­täi­si sa­ha­ta. On­gel­man voi kier­tää kään­tä­mäl­lä tait­to­mi­tan ym­pä­ri, aset­ta­mal­la oi­kean koh­dan esi­mer­kik­si le­vyn reu­naan ja piirtämäll­ä mer­kin tait­to­mi­tan pää­hän. Mi­tas­ta tu­lee mil­lin­tark­ka, kun merk­ki sa­ha­taan kokonaan pois.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.