LAT­TIAN PINTAKÄSIT­TELYYN

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Laa­du­kas ja oi­kein le­vi­tet­ty lattialakk­a te­kee lat­tian pin­nas­ta vah­van ja kes­tä­vän. Lak­kaus kes­tää yleen­sä 5–10 vuot­ta, en­nen kuin se pi­tää kä­si­tel­lä uu­des­taan. Lak­kaus pi­tää kui­ten­kin uusia, en­nen kuin pin­ta ku­luu puh­ki.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.