ERITYISTÄ

Tee Itse - - PERUSASIAT -

Useim­mat lat­tia­la­kat näyt­tä­vät pur­kis­sa mai­don­val­koi­sil­ta, mut­ta ne muut­tu­vat kui­vues­saan lä­pi­nä­ky­vik­si. Muista se­koit­taa lak­ka huo­lel­li­ses­ti ti­kul­la tai ra­vis­taa purk­kia pe­rus­teel­li­ses­ti en­nen käyt­töä. Se­koi­ta lak­kaa myös käy­tön ai­ka­na, jot­ta kaik­ki ai­ne­so­sat se­koit­tu­vat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.