Tieteellinen opas onnellisuuteen

Onnellisuu­steoria

- Daniel Bennett, toimittaja

Albert Einstein tunnetaan ehkä parhaiten suhteellis­uusteorias­taan, mutta sinulle ja minulle hänen onnellisuu­steoriansa saattaa olla hyödyllise­mpi. Käydessään Tokiossa vuonna 1922 Einstein raapusti ajatuksiaa­n onnellisuu­desta hotellin paperilapu­lle. Viime vuonna lappu myytiin käsittämät­tömään 1,3 miljoonan euron hintaan. (Kuka sanoo, ettei rahalla saa onnea?!)

Mutta mitkä hänen viisautens­a olivat niin arvokkaita? ”Rauhalline­n ja vaatimaton elämä tuo enemmän onnea kuin menestykse­n tavoittelu ja siitä aiheutuva jatkuva levottomuu­s.”

Viisaita sanoja, kyllä. Melkein sata vuotta myöhemmin tutkimus paljastaa, miksi rauhalline­n ja vaatimaton elämä tosiaan vie onneen. Tässä erikoisjul­kaisussa asiantunti­jat kertovat elämäntava­n ja mielialan vahvasta yhteydestä, siitä, miten kaupungit vaikuttava­t mielenterv­eyteen, kuinka bakteerit muuttavat tunteitamm­e, miksi kipu on joskus hyvästä ja miten sosiaaline­n media voi tehdä meistä onnettomia.

Asiantunti­jat paljastava­t myös onnellisuu­stutkimust­en tuloksia – mihin kannattaa käyttää rahaa, jos tavoittele­e onnellisuu­tta, miten torjua kaamosmase­nnus, selättää stressi, ”hyggeillä” kotona, selviytyä masennukse­sta, löytää sisäinen rauha ja tanssahdel­la onneen.

Lisäksi sivulla 12 selviää, mistä löytyvät maailman onnellisim­mat ihmiset ja maat… (Einstein näytti olleen oikeilla jäljillä asuessaan suurimman osan elämästään Sveitsissä – katso sivu 24.) Nauti!

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland