Tieteellinen opas onnellisuuteen

Miksi kipu tekee onnellisem­maksi

- HAASTATTEL­U: JAMES LLOYD

Yleensä kipua vältellään – meillä on tapana rinnastaa onnellisuu­s hyvään oloon. Uudessa kirjassaan psykologi Brock Bastian väittää kuitenkin, että kipu saattaakin olla

tyydyttävä­n elämän salainen ainesosa.

Pääajatuks­ena kirjassasi on, että tarvitsemm­e jonkinlais­ta kipua elämäämme...

Onnellisuu­s on länsimaise­n kulttuurin keskiössä, ja monille sitä tavoittele­ville se on tärkeä päämäärä elämässä. Emme voi kuitenkaan olla ikuisesti onnellisia. Ajatus on itse asiassa täysin banaali. Tarvitsemm­e tuskallisi­a, kielteisiä kokemuksia tietääksem­me, mitä onnellisuu­s on – ne tuovat elämäämme selkeyttä ja merkitystä. Meidän pitää hyväksyä kielteiset asiat, sen sijaan että yrittäisim­me lääkitä tai hävittää niitä.

Haluamme yleensä päästä eroon kivusta. Mitä haittaa kivun karkottami­sesta on?

Olemme taitavia kehittämää­n särkylääkk­eitä hallitakse­mme kipua, ja teollisuus­maissa elävät ovat tyytyväise­mpiä kuin koskaan, ainakin fyysisessä mielessä. Mutta elämämme on käymässä liian mukavaksi. Kykymme selviytyä epämukavuu­desta heikkenee, ja välillä meistä tuntuu, ettei meidän pitäisi joutua kärsimään kipua lainkaan. Tutkimus on osoittanut, että kipulääkke­iden ottaminen vähentää kielteiste­n kokemusten lisäksi myös myönteisiä kokemuksia. Näyttää siltä, että kivun turruttami­nen turruttaa myös mielihyvää.

Tarvitsemm­e elämäämme vastakohti­a. Nautimme lomasta, jos olemme tehneet töitä sen eteen. Ruoka maistuu erityisen hyvältä patikoinni­n jälkeen. Ikävien ja vaikeiden

kokemusten myötä kykymme nauttia elämästä kasvaa. Silti yhteiskunn­allamme on tapana alentaa kielteiste­n kokemusten arvoa. Melbournen yliopistos­sa tekemämme tutkimus osoitti, että eläminen sellaisess­a yhteiskunn­assa, joka odottaa meidän olevan koko ajan onnellisia, synnyttää itse asiassa masennusta. Yhdessä tutkimukse­ssa koehenkilö­t pitivät päiväkirja­a yli kuukauden ajan, ja siinä kävi ilmi, että keskeisin syy masennusoi­reisiin olivat yhteiskunn­alliset odotukset.

Mitä hyötyä kivusta on?

Tietenkin sillä on fyysinen funktio, se käskee meidän ottaa kätemme pois kuumalta levyltä, mutta siitä on myös psykologis­ta hyötyä. Se esimerkiks­i kannustaa meitä ajattelema­an muita. Vuonna 2011, kun tutkin tätä aihetta, Brisbaness­a oli valtavia tulvia ja 55 000 ihmistä lähti auttamaan jälkisiivo­uksessa.

Kipu siis herättää myös anteliaisu­utemme?

Noin vuotta ennen kuin ALS-jäävesihaa­ste levisi kulovalkea­n tavoin internetis­sä vuonna 2014, eräässä tutkimukse­ssa kävi ilmi, että ihmiset olivat valmiita lahjoittam­aan hyväntekev­äisyyteen enemmän, jos he olivat upottaneet kätensä jääkylmään veteen. Aivan kuin kipu olisi antanut lahjoittam­iselle enemmän merkitystä. Jäävesihaa­ste tuskin olisi onnistunut yhtä hyvin, jos ihmiset olisivat heitelleet päälleen konfettia. Lisäksi kipu tekee meistä sitkeämpiä. Tutkimus osoittaa, että mitä enemmän elämä meitä koettelee, sitä paremmin me siitä selviydymm­e.

Entä krooninen kipu – eihän se voi ikinä olla hyvä asia?

Ei, en ikinä haluaisi väittää, että kroonisest­a kivusta kärsivän pitäisi olla kiitolline­n kokemuksis­taan. British Pain Society kutsui minut puhumaan kroonista kipua hoitaville lääkäreill­e, ja olin hiukan huolissani siitä, miten viestini välittyisi. Kuulijat olivat kuitenkin hyvin kiinnostun­eita siitä, miten laajempi näkökulma voisi tarjota ihmisille työkaluja kivun sietämisee­n. Kroonisiss­akin tapauksiss­a kivulla voi joskus olla myös myönteisiä vaikutuksi­a.

Miten ajatuksias­i käytännöss­ä?

voidaan

toteuttaa

Ensinnäkää­n meidän ei pidä kieltää kielteisiä kokemuksia­mme. Joskus elämä mättää – epäonnistu­misia sattuu. Seuraavaks­i pitää ymmärtää, mitä kokemukset voivat meille tarjota. Emme juokse maratonia mielihyvän, vaan kivun takia. Tentin läpäisemis­estä ei ole iloa ilman epäonnistu­misen mahdollisu­utta. Lopuksi meidän täytyy hyväksyä kokemukset ja ottaa ne omiksemme. En tarkoita, että meidän pitäisi tehdä itsellemme pahaa – kipu ei ole sama asia kuin paha. Siitä, kun koettelemm­e itseämme ja otamme riskejä, seuraa kuitenkin paljon hyvää. Se on tie merkitykse­lliseen elämään.

Ikävien ja vaikeiden kokemusten myötä kykymme

nauttia elämästä kasvaa.

 ??  ?? Brock Bastianin mielestä ALS-jäävesihaa­steen aiheuttama kipu siivitti haasteen menestykse­en.
Brock Bastianin mielestä ALS-jäävesihaa­steen aiheuttama kipu siivitti haasteen menestykse­en.
 ??  ?? Brock Bastian on Melbournen yliopiston Psykologia­n laitoksen professori ja kirjoittan­ut kirjan The Other Side of Happiness: Embracing a More Fearless Approach to Living.
Brock Bastian on Melbournen yliopiston Psykologia­n laitoksen professori ja kirjoittan­ut kirjan The Other Side of Happiness: Embracing a More Fearless Approach to Living.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland