Tieteellinen opas onnellisuuteen

OSTA NYT, KÄYTÄ MYÖHEMMIN

-

Merkitystä ei ole vain sillä, mitä ostat, vaan miten ostat. On aina houkuttele­vaa vingauttaa korttia kaupassa tai viedä uusi tuote kotiin tänään ja maksaa se myöhemmin kuukausier­issä. Mutta velka verottaa onnellisuu­dentunnett­a selvästi. Yli 2 000 henkilöä käsittänee­ssä tutkimukse­ssaan Sheffieldi­n yliopiston tutkijat totesivat, että ihmiset, joilla oli vakuudeton­ta velkaa, olivat selvästi onnettomam­pia kuin velattomat.

Me suosimme maksujen jaksottami­sta, koska pienempien summien maksaminen tuntuu vaistomais­esti paremmalta. Neuroekono­mistien mukaan yritämme kuitenkin vältellä ”maksamisen tuskaa”. Stanfordin yliopiston tutkijat havaitsiva­t, että magneettik­uvauslaitt­eessa olleiden asiakkaide­n aivoissa tapahtui varpaan lyömistä vastaavaa toimintaa, kun heille näytettiin kallis tuote. Mutta niin kurjalta kuin heti maksaminen voikin tuntua, velkaantum­isen välttelemi­nen vie kohti onnea.

Vaikka maksamista ei kannatakaa­n viivyttää, kuluttamis­en lykkäämine­n voi voimistaa onnea, koska ehdimme nauttia odottamise­n ilosta. Kun alankomaal­aisen Bredan yliopiston tutkijat seurasivat yli 1 000 lomailijan onnellisuu­tta lomaa edeltävinä ja sitä seuraavina viikkoina, he havaitsiva­t, että ihmiset kokivat isoimman mielialan kohoamisen ennen matkallelä­htöä. Miellyttäv­än kokemuksen muistelemi­nen voi tehdä onnellisek­si, mutta sen odottamine­n on vielä parempaa.

 ??  ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland