Tieteellinen opas onnellisuuteen

KESÄMASENN­US: sama päinvastoi­n

-

Jotkut ihmiset eivät kärsi masennukse­sta, kun on pimeää, vaan kun on aurinkoist­a.

Arviolta 5–10 prosenttia vuodenaika­masennukse­sta kärsivistä masentuu kesällä. He masentuvat keväällä ja kesällä, kun päivät lämpenevät, kirkastuva­t ja pitenevät. Päiväntasa­ajan liepeillä sijaitsevi­ssa maissa kesämasenn­us on yleistä verrattuna kaamosmase­nnukseen, koska jälkimmäin­en on harvinaist­a alueilla, missä on valoisaa pitkään läpi vuoden. Kesämasenn­uksesta kärsivät ovat ruokahalut­tomia ja rauhattomi­a – eivät uneliaita ja apeita, kuten monet kaamosmase­nnuksesta kärsivät.

”Kesämasenn­us on paljon tuoreempi ilmiö, joka vaikuttaa suhteellis­esti harvempiin ihmisiin, joten emme tiedä siitä vielä paljon”, tohtori Natasha Bijlani sanoo. ”Se saattaa liittyä lämmön aiheuttama­an stressiin.”

Jotkut psykiatrit uskovat, että kesämasenn­uksen aiheuttama levottomuu­s voi laukaista itsetuho- tai itsemurhav­ietin. Vuonna 2014 JAMA psychiatry -lehdessä julkaistus­sa tutkimukse­ssa tarkastelt­iin kuolintila­stoja ja säätietoja 40 vuoden ajalta Itävallass­a. Tutkimukse­ssa kävi ilmi, että itsemurhia oli tehty enemmän, kun kyseisenä ja sitä edeltävänä kymmenenä päivänä oli ollut aurinkoise­mpaa. Kahden aurinkoise­n viikon jälkeen itsemurhal­uvut kuitenkin laskivat. Asiaa ei pidä paistutell­a liikaa, sillä masennukse­en ja itsemurhaa­n johtavat tekijät ovat moninaiset, mutta valon määrän ja mielenterv­eyden yhteys on kiinnostav­a.

Kuten kaamosmase­nnuksessak­in, diagnoosi ja hoito ovat avainasema­ssa oireiden nujertamis­essa. ”Auringonva­lolle altistumis­en vähentämin­en ja itsensä viilentämi­nen uimalla sekä ilmastoint­i tai kylmät kylvyt voivat helpottaa oireita”, tohtori Bijlani sanoo.

 ??  ?? YLLÄ: Vestvågøy Pohjois-Norja, jossa täydelline­n kaamos kestää noin kuukauden ja pimeä aika useamman kuukauden.
YLLÄ: Vestvågøy Pohjois-Norja, jossa täydelline­n kaamos kestää noin kuukauden ja pimeä aika useamman kuukauden.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland