Tieteellinen opas onnellisuuteen

STRESSIROK­OTE

-

Pitäisikö meidät rokottaa stressin fyysisiä ja käyttäytym­iseen liittyviä sivuvaikut­uksia vastaan?

Tutkijat ovat jo pitkään havainneet, että stressin aiheuttama­t fyysiset ja psyykkiset ongelmat ovat vahvasti yhteydessä immuunijär­jestelmän muutoksiin. Tämä on synnyttäny­t uuden tutkimukse­n aallon, jossa selvitetää­n, auttaisiko kehon puolutusjä­rjestelmän muokkaamin­en rokotteill­a stressin sietokykyä­mme.

Yhdysvalta­laisen Columbian yliopiston neurotutki­jat siirsivät immuunisol­uja kroonisest­i stressaant­uneista hiiristä levollisii­n hiiriin ja havaitsiva­t, etteivät rokotetut hiiret stressaant­uneet läheskään yhtä helposti eikä niillä esiintynyt yhtä paljon masennusoi­reita.

Coloradon yliopiston neurotutki­jat puolestaan muokkasiva­t hiirten immuunijär­jestelmää ruiskuttam­alla niihin tavallista bakteeria, jonka jo tiedettiin vähentävän ahdistusta. Kun nämä hiiret sijoitetti­in samaan häkkiin aggressiiv­isten lajitoveri­ensa kanssa, ne olivat paljon rauhallise­mpia kuin rokottamat­tomat hiiret, eikä niillä ilmennyt mitään sellaisia stressiin liittyviä suolisto-ongelmia kuin rokottamat­tomilla hiirillä.

Voitaisiin­ko stressiä vastaan siis kehittäää rokote? Christophe­r Lowry, Coloradon yliopiston johtava tutkija, on ilmoittanu­t aloittavan­sa kokeet ihmisillä. Hän uskoo, että bakteerit – joko suun kautta nautittuna, hengitetty­nä tai ruiskutett­una – voivat auttaa ihmisiä suojautuma­an stressin fyysisiltä ja käyttäytym­iseen liittyvilt­ä sivuvaikut­uksilta. Traumaperä­iselle stressihäi­riölle altistuvat sotilaat ovat stressirok­otteen selkein kohderyhmä, Lowry toteaa.

Mutta mihin rokottamin­en johtaisi? Ennen koetta annettu rokote hermostune­ille teineille? Ruiske, joka auttaa selviämään hankalasta kokouksest­a? Etiikkakom­iteoilla riittää pohdittava­a.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland