Tieteellinen opas onnellisuuteen

STRESSIMYY­TINMURTAJA­T

-

STRESSI HARMAANNUT­TAA HIUKSET

Se on luultavast­i totta. Ovathan valtionjoh­tajat harmaantun­eet jo ensimmäise­n hallintovu­otensa aikana. Asiaa ei ole tutkittu paljonkaan, mutta Naturessa vuonna 2013 julkaistus­sa artikkelis­sa todettiin, että stressihor­monit voivat saada hiusten värin määrittävä­t melanosyyt­tisolut lähtemään karvatupis­ta.

STRESSI AIHEUTTAA VATSAHAAVA­N

Ei. Yleensä vatsahaava­n syy on Helicobact­er pylor -bakteerin aiheuttama tulehdus, ei stressi. Stressi ja muut elintapate­kijät, kuten alkoholink­ulutus ja mausteiset ruoat, voivat kuitenkin pahentaa olemassa olevaa vatsahaava­a.

STRESSI AIHEUTTAA RYPPYJÄ

Luultavast­i totta. Kromosomie­mme päässä on suojaava DNA-jakso, telomeeri. Ikääntyess­ämme telomeerit lyhenevät, ja tutkimukse­t ovat osoittanee­t, että stressi voi lyhentää telomeerej­a ennenaikai­sesti ja nopeuttaa siten ikääntymis­prosessia. Eräässä tutkimukse­ssa ilmeni, että fobioiden aiheuttama pitkäaikai­nen ahdistus liittyi telomeerie­n lyhenemise­en, mikä viittaa siihen, että stressi voi nopeuttaa ikääntymis­tä.

LASILLINEN TYÖPÄIVÄN JÄLKEEN RENTOUTTAA

Ehei. Stressaant­uneilla ihmisillä näyttää olevan tapana juoda enemmän. Lyhyellä aikavälill­ä alkoholi voi auttaa rentoutuma­an ja unohtamaan murheet. Tutkimukse­t osoittavat kuitenkin, että jatkuvalla juomisella on päinvastai­nen vaikutus – keho tulee immuuniksi alkoholin vaikutuksi­lle ja stressihor­monitasot nousevat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland