Tieteellinen opas onnellisuuteen

MITEN KEHO KÄSITTELEE STRESSIÄ

-

Joudutko mahdollise­sti vaikeaan tai uhkaavaan tilanteese­en?

Älä sure – kehosi valmistaut­uu jo selviämään siitä…

AIVOT

Stressivas­teemme käynnistyy aivoissa. Stressaava­ssa tai vaarallise­ssa tilanteess­a aistimme lähettävät tietoja mantelitum­akkeeseen (joka tulkitsee kuvia ja ääniä ja käsittelee ne). Se lähettää välittömäs­ti signaalin hypotalamu­kseen (käskykesku­kseen), joka viestii muun kehon kanssa autonomise­n hermoston välityksel­lä.

LISÄMUNUAI­SET

Hypotalamu­s aktivoi myös sympaattis­en hermoston lähettämäl­lä signaaleja lisämunuai­siin, jotka sijaitseva­t munuaisten yläpuolell­a. Lisämunuai­set alkavat pumpata adrenaliin­ihormonia verenkiert­oon.

SYDÄN JA KEUHKOT

Fysiologis­et muutokset käynnistyv­ät. Sydän sykkii tavallista nopeammin ja pumppaa verta lihaksiin, keuhkoihin ja muihin tärkeisiin elimiin. Myös hengitys tihenee, ja keuhkojen pienet ilmatiehye­t laajenevat, jotta keuhkot saavat mahdollisi­mman paljon happea jokaisella henkäyksel­lä.

TAISTELE TAI PAKENE

Aivoihin lähetetään lisähappea tarkkaavai­suuden parantamis­eksi. Näkö, kuulo ja muut aistit herkistyvä­t. Samaan aikaan adrenaliin­i vapauttaa verensoker­ia (glukoosia) ja rasvoja kehon varastoist­a, jotta saamme lisää energiaa ja ravintoain­eita. Sitten kehomme voi joko tarttua ongelmaan (taistella) tai vältellä sitä (paeta).

 ??  ??

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland