YNNÄÄ TO­DEN­NÄ­KÖI­SYYS

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Frank Ghi­nas­si, Pitts­burg­hin yli­opis­ton psy­kiat­rian pro­fes­so­ri, suo­sit­te­lee ”uh­ka­ku­vien maa­lai­lun” si­jaan miet­ti­mään, kuin­ka to­den­nä­köi­ses­ti asiat to­del­la voi­vat men­nä pie­leen. Jos pa­him­man mah­dol­li­sen ta­pah­tu­man to­den­nä­köi­syys on yh­den suh­de kym­me­neen, si­tä tus­kin kan­nat­taa juu­ri poh­tia. Sen si­jaan voi kes­kit­tyä tär­keäm­piin asioi­hin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.