KYLVE METSÄSSÄ

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Ih­mi­sil­lä, jot­ka asu­vat lä­hem­pä­nä luon­toa, on ma­ta­lam­mat kor­ti­so­liar­vot ja vä­hem­män merk­ke­jä kroo­ni­ses­ta stres­sis­tä. Mut­ta vaik­ka eläi­sit be­to­ni­vii­da­kos­sa, jo ulos me­ne­mi­nen ja luon­nos­sa liik­ku­mi­nen voi aut­taa. Ja­pa­ni­lai­nen tut­ki­mus ”shin­rin-yokus­ta” (met­sä­kyl­vyis­tä) on osoit­ta­nut, et­tä met­säym­pä­ris­tö alen­taa kor­ti­so­lia, sy­dä­men sy­ket­tä ja ve­ren­pai­net­ta kau­pun­kei­hin ver­rat­tu­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.