HAN­KI KOI­RA

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Koi­rat mo­ti­voi­vat omis­ta­ji­aan liik­ku­maan. Mut­ta jo nii­den seu­ra voi alen­taa stres­siä – var­sin­kin lap­sil­la. Iäl­tään 7–12-vuo­tiai­den las­ten on ha­vait­tu stres­saan­tu­van pal­jon vä­hem­män arit­me­tii­kas­ta ja jul­ki­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä, kun heil­lä on koi­ra mu­ka­naan. Van­hem­man läs­nä­olol­la ei ole sa­maa vai­ku­tus­ta. Toi­sen tut­ki­muk­sen mu­kaan lem­mik­kie­läin alen­taa ve­ren­pai­net­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.