HENGÄHDÄ HETKEKSI

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Jos pa­pe­ri­työt ka­saan­tu­vat, pi­dä tau­ko. Yk­si te­hok­kaim­mis­ta stres­sin­tor­ju­jis­ta on it­se asias­sa si­säi­nen. Har­var­din tut­ki­ja Her­bert Ben­son ke­hit­ti ren­tou­tu­mis­tek­nii­kan, Re­laxa­tion Res­pon­sen, ja lu­kui­sat tut­ki­muk­set ovat tu­ke­neet hä­nen huo­mioi­taan. Hi­das, ryt­mi­käs hen­gi­tys rau­hoit­taa her­mos­toa, aut­taa kä­sit­te­le­mään kas­va­vaa pai­net­ta ja voi jär­ki­pe­räis­tää si­tä, mi­tä kaik­kea pi­ti­kään teh­dä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.