ET­SI KAVERI

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Ma­sen­nus ja stres­si lii­te­tään usein yh­teen. Ja vaik­ka en­sim­mäi­nen te­kee yleen­sä eris­täy­ty­neek­si ja era­koi­tu­neek­si, jäl­kim­mäi­nen on täy­sin päin­vas­tai­nen ja voi teh­dä ih­mi­ses­tä so­si­aa­li­sem­man. Sak­sa­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa ha­vait­tiin yl­lät­täen, et­tä var­sin­kin stres­saan­tu­neet mie­het et­si­vät so­si­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Mi­kä on var­sin kä­te­vää, kos­ka ka­ve­rien kans­sa vie­te­tyn laa­tua­jan on to­det­tu vä­hen­tä­vän stres­si­hor­mo­ne­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.