Sii­voa yh­teys­tie­to­luet­te­lo­si

Tieteellinen opas onnellisuuteen - - Miten Olla Onnellinen -

Kuin­ka mo­nen net­ti­ka­ve­rin kans­sa to­del­la jut­te­let? Hä­ly­tyk­set ja häi­riö­te­kij­tät vä­he­ne­vät, kun pois­tat ka­ve­rei­ta

so­mes­sa, luo­vut ryh­mis­tä, jois­ta on vain vä­hän hyö­tyä, ja hyl­käät so­vel­luk­set, joi­ta et

käytä. Mie­ti myös, voi­sit­ko luo­pua pe­leis­tä, jot­ka vie­vät pal­jon

ai­kaa­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.