TUHON PÄI­VÄ

MINUUTTI MINUUTILTA

Tieteen Kuvalehti - - FORSIDE -

Maan­jä­ris­tyk­siä, tsu­na­me­ja ja tai­vaal­ta pu­toa­via heh­ku­via la­si­kuu­lia. En­sim­mäi­sen ker­ran tut­ki­jat tie­tä­vät tark­kaan, mi­tä ta­pah­tui, kun as­te­roi­di tu­ho­si 75 pro­sent­tia Maan eläi­mis­tä.

Maan­jä­ris­tyk­siä, hyö­ky­aal­to­ja ja tai­vaal­ta sa­ta­via kuu­mia la­si­ra­kei­ta. Uu­det löy­döt an­ta­vat en­tis­tä tar­kem­man ku­van sii­tä, mil­lai­sen tuhon hir­mu­lis­kot Maan pääl­tä pyyh­käis­syt as­te­roi­di­is­ku syn­nyt­ti 66 mil­joo­naa vuot­ta sit­ten.

SHUTTERSTO­CK

Maa­han is­key­ty­nyt as­te­roi­di su­lat­ti tör­mäys­koh­dan kal­lion la­sik­si, jo­ka rois­kui ra­kei­na ym­pä­ri maa­il­maa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.