MIS­TÄ SAA­DAAN LI­SÄÄ VET­TÄ?

Tieteen Kuvalehti - - FORSIDE -

Juu­ri nyt mo­nes­sa kau­pun­gis­sa Austra­lias­sa ha­nois­ta va­lu­vat vi­hon­vii­mei­set ve­si­pi­sa­rat. Alu­eel­la ei ole vet­tä, jo­ten si­tä pitää kul­jet­taa pit­kien mat­ko­jen pääs­tä. Vii­me het­kil­lä tut­ki­jat ovat ke­hit­tä­neet uusia ve­den­läh­tei­tä ulos­tees­ta ja aa­vik­koil­mas­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.