Aar­hus on en­sim­mäi­nen kau­pun­ki, jo­ka tuot­taa ener­gi­aa jä­te­ve­des­tä.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tapahtui Maailmalla -

Kaik­ki jä­te ei ole ros­kaa, ja tans­ka­lai­sel­la Aar­husin kau­pun­gil­la on suun­ni­tel­ma sen hyö­ty­käy­tös­tä. Kau­pun­gin ve­den­puh­dis­tus­jär­jes­tel­mä on uusit­tu ko­ko­naan, ja se pys­tyy nyt tuot­ta­maan 50 % säh­köy­li­jää­män. Tä­mä saa­vu­te­taan syöt­tä­mäl­lä bak­tee­reil­le jä­te­vet­tä, en­nen kuin tuot­tee­na syn­ty­vä bio­kaa­su pol­te­taan. Syn­ty­vä ener­gia käy­te­tään puh­taan ve­den ja­ke­luun 200 000 asuk­kaal­le, ja si­tä myy­dään li­säk­si ta­kai­sin säh­köyh­tiöl­le. Jät­tei­den ener­gi­aa asuk­kai­den juo­ma­ve­si­tuo­tan­nos­sa hyö­dyn­tä­vät kau­pun­git voi­vat ol­la tu­le­vai­suut­tam­me. Aar­husin ta­voi­te on ol­la hii­li­diok­si­di­neut­raa­li vuon­na 2030.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.