Robottihummeri

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Ve­de­na­lai­set mii­nat ovat va­ka­va uh­ka ve­de­na­lai­sil­le aluk­sil­le. USA:N lai­vas­to suun­nit­te­lee lä­het­tä­vän­sä ro­bot­te­ja ha­ra­voi­maan kät­ket­ty­jä vaa­ro­ja me­ren­poh­jas­ta. Sii­hen tar­vi­taan ko­ne, jo­ka pys­tyy liik­ku­maan sy­vyyk­sis­sä te­hok­kaas­ti, ja he ra­ken­si­vat ro­bot­ti­hum­me­rin. Se mat­kii luon­non­ver­sion te­hok­kai­ta, aal­to­mai­sia liik­kei­tä, ja sii­nä on mii­na­sen­so­rei­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.