KAIK­KI ON SOPEUTUMISTA

Kai­kil­la omi­nai­suuk­sil­la on ke­hi­tyk­sel­li­nen ta­voi­te.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Mo­net us­ko­vat, et­tä kaik­kien omi­nai­suuk­sien ta­ka­na on jo­kin his­to­ria, mut­ta kaik­ki omi­nai­suu­det ei­vät ole evo­luu­tioon kuu­lu­vaa sopeutumista. Pal­jon sii­tä, min­kä näet tä­nään, on ta­pah­tu­nut sat­tu­mal­ta tai tu­lok­se­na jos­ta­kin muus­ta, jo­ka osoit­tau­tui toi­mi­vak­si. Kaik­ki muu on vain jään­tei­tä omi­nai­suuk­sis­ta, joi­ta ei enää tar­vi­ta. Eliön jo lä­pi­käy­mät so­peu­tu­mi­set vai­men­ta­vat ja ra­joit­ta­vat usein evo­luu­tio­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.