Mik­sei­vät suo­la­ki­teet paak­kuun­nu?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Suo­la­ki­teet ta­ker­tu­vat kyl­lä toi­siin­sa, kos­ka suo­la on hydros­koop­pis­ta, eli ne ab­sor­boi­vat vet­tä. Ta­ker­tu­mi­nen joh­tuu ki­teen muo­dos­ta, jo­ka vaih­te­lee eri suo­la­tyy­peil­lä. Ta­val­li­nen ruo­ka­suo­la on pit­käl­le ja­los­tet­tua ja puh­dis­tet­tu kai­kis­ta epä­puh­tauk­sis­ta, jo­ten sil­lä on ta­sai­nen ma­ku, vä­ri ja teks­tuu­ri. Ki­teet ovat kuu­tioi­mai­sia, ja niil­lä on ta­sai­set si­vut, jot­ka ta­ker­tu­vat hel­pos­ti yh­teen. Tuot­ta­jat li­sää­vät tä­män eh­käi­se­mi­sek­si suo­laan paak­kuun­tu­mi­se­nes­toai- net­ta, jo­ka ab­sor­boi kos­teu­den ja es­tää paak­kuun­tu­mi­sen. Muut suo­la­tyy­pit, ku­ten me­ri­suo­la tai kos­her­suo­la, ei­vät paak­kuun­nu yh­tä hel­pos­ti. Se joh­tuu ki­teen muo­dos­ta, ja­los­tusas­tees­ta ja mah­dol­li­sen paak­kuun­tu­mi­se­nes­toai­neen li­sää­mi­ses­tä. Jos pöy­tä­suo­la­si paak­kuun­tuu, ku­ten kos­teas­sa voi ta­pah­tua, li­sää muu­ta­ma kui­va rii­sin­jy­vä si­rot­ti­meen. Rii­sin­jy­vät ime­vät kos­teu­den, ja suo­la­ki­teet ir­tau­tu­vat toi­sis­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.