Mik­si ab­so­luut­ti­nen nol­la­pis­te on mah­do­ton saa­vut­taa?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Läm­pö­ti­la on yk­sin­ker­tai­ses­ti il­mais­tu­na par­tik­ke­lien sat­tu­man­va­rais­ten liik­kei­den mit­ta. Nol­las­sa as­tees­sa par­tik­ke­lit oli­si­vat täy­sin liik­ku­mat­ta ja epä­jär­jes­tys lak­kai­si. Sik­si on teo­reet­ti­ses­ti mah­do­ton­ta jääh­dyt­tää jo­ta­kin ab­so­luut­ti­seen nol­la­pis­tee­seen (0 as­tet­ta Kel­vi­niä tai -273 °C) Maa­il­man­kaik­keu­den alin tun­net­tu läm­pö­ti­la on 2,73 K, jo­ka val­lit­see maa­il­man­kaik­keu­den ul­ko­lai­dal­la, mut­ta tut­ki­jat ovat saa­vut­ta­neet 0,45 na­no­kel­vi­niä la­bo­ra­to­rios­sa. Se on vain as­teen puo­li mil­jar­di­so­saa yli ab­so­luut­ti­sen nol­la­pis­teen. Tut­ki­jat pi­ti­vät täs­sä läm­pö­ti­las­sa ato­mit hal­lin­nas­sa mag­neet­ti- ja gra­vi­taa­tio­kent­tien yh­dis­tel­mäl­lä, kos­ka mi­tään säi­liö­tä ei voi jääh­dyt­tää niin pal­jon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.