Nos­ta­vat­ko kei­no­te­koi­set ma­keu­tusai­neet ve­ren­so­ke­ria?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

n Ma­keu­tusai­neet yrit­tä­vät jäl­ji­tel­lä so­ke­rin ma­kua an­ta­mat­ta sa­maa ener­gi­aa. Tie­tyt ma­keu­tusai­neet, ku­ten ksy­li­to­li ja sor­bi­to­li nos­ta­vat ve­ren­so­ke­ria ai­van vä­hän. Ne luo­ki­tel­laan ener­gi­aa si­säl­tä­vik­si ma­keu­tusai­neik­si. Kei­no­te­koi­set ma­keu­tusai­neet, ku­ten as­par­taa­mi, ovat toi­sen­lai­sia. Ne ei­vät an­na ener­gi­aa ei­vät­kä vai­ku­ta ve­ren­so­ke­riin suo­raan. Osa tut­ki­jois­ta sa­noo kei­no­te­koi­sil­la ma­keu­tusai­neil­la ole­van epä­suo­ra vai­ku­tus ve­ren­so­ke­riin. Nii­den ole­te­taan muut­ta­van suo­len bak­tee­ri­kan­taa, mi­kä voi vai­kut­taa ky­kyy­si hal­li­ta ve­ren­so­ke­ria. Tar­vi­taan kui­ten­kin enem­män tut­ki­mus­ta, en­nen kuin täl­lai­nen yh­teys voi­daan vah­vis­taa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.