Te­ho­aa­ko lam­pai­den las­ke­mi­nen unet­to­muu­teen?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

n Sa­no­taan et­tä yk­si­toik­koi­nen mie­li­ku­va lo­put­to­mas­ta mää­räs­tä lam­pai­ta, jot­ka hyp­pää­vät ai­dan yli, aut­taa unet­to­muu­teen ja no­peut­taa nu­kah­ta­mis­pro­ses­sia. Ox­for­din yli­opis­ton tut­ki­jat tut­ki­vat van­haa neu­voa ja tu­li­vat sii­hen tu­lok­seen, et­tei se toi­mi. Tut­ki­jat väit­tä­vät, et­tä nu­kah­ta­mi­nen kes­tää kau­em­min lam­pai­ta las­ket­taes­sa kuin jos si­tä ei tee. Ai­voil­ta vaa­tii pal­jon enem­män ku­vi­tel­la ren­tout­ta­va ti­lan­ne, ja se on sik­si te­hok­kaam­paa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.