Tie­sit­kö tä­män?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

Asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat, et­tä te­ko­ä­ly voi val­la­ta noin 35 % kai­kis­ta työ­pai­kois­ta seu­raa­van 20 vuo­den ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.