Oi­keat droi­dit

Su­per­ke­hit­ty­neet ro­bo­tit, joi­ta käy­te­tään eri­kois­teh­tä­vis­sä.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Teknologia -

1 AEODRS

Pom­min­pur­ka­jat Pie­ni, vank­ka mie­hit­tä­mä­tön ro­bot­ti pur­kaa pom­me­ja tur­val­li­ses­ti. Se mah­tuu rep­puun ja lä­he­te­tään pe­las­ta­maan ih­mis­hen­kiä.

2 DA VINCI SURGICAL SYSTEM

Avus­ta­vat ro­bot­ti­ki­rur­git Nä­mä ro­bo­tit voi­vat ih­mis­kä­siä tar­kem­mil­la in­stru­men­teil­la aut­taa ki­rur­gi­sis­sa toi­men­pi­teis­sä.

3 PEPPER

Tun­tei­den­lu­ki­ja Pepper toi­mii kuin kump­pa­ni ja on ke­hit­ty­neim­piä kos­kaan teh­ty­jä ro­bot­te­ja. Se ky­ke­nee vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ih­mi­sen kans­sa ja tul­kit­se­maan tun­tei­ta.

4 KR 1000 TITAN

Ro­bot­ti­kä­si­var­si Näi­tä yk­si­köi­tä käy­te­tään eni­ten au­to­teol­li­suu­des­sa. Tark­kuus­työn li­säk­si ne ky­ke­ne­vät nos­ta­maan ja las­taa­maan enin­tään 1 000 ki­lon pai­noi­sia esi­nei­tä.

5 NASA:N CU­RIO­SI­TY

Tut­ki­mus­ro­bot­ti Tä­mä ro­bot­ti on tär­keä Mars-tut­ki­muk­sen vä­li­ne. Se lä­het­tää maa­han ku­via ja ana­ly­soi ki­vi­näyt­tei­tä omas­sa la­bo­ra­to­rios­saan.

2 1 3 4 5

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.