Kai­ken­lais­ta tut­ki­muk­ses­ta

Sik­si val­ko­si­pu­li hai­see hen­gi­tyk­ses­sä

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Mai­nei­kas val­ko­si­pu­li­hen­gi­tys joh­tuu yh­dis­teis­tä, jot­ka si­säl­tä­vät rik­kiä ja se­lee­niä. Sen us­ko­taan tu­le­van keuh­kois­ta, ei ai­neis­ta joi­ta muo­dos­tuu suus­sa.

Ty­rä

Ty­rä muo­dos­tuu, kun elin tai ku­dos pu­ris­tuu ulos li­has­sei­nä­män hei­kos­ta koh­das­ta. Täs­tä seu­raa usein kuh­mu­ra tai möyk­ky vat­saan tai ni­vusiin.

Näin pal­jon luu­ran­ko­si pai­naa

Luu­ran­ko­si on noin 15 pro­sent­tia ruu­miin­pai­nos­ta­si. Ai­kui­sel­la 70-ki­loi­sel­la ih­mi­sel­lä tä­mä vas­taa noin 10,5 ki­loa. Se on yh­tä pai­na­va kuin len­to­ko­neen kä­si­pa­kaa­si.

Val­ko­si­pu­lin ha­joa­mi­ses­sa muo­dos­tuu pa­han­ha­jui­sia kaa­su­ja, jot­ka kul­keu­tu­vat keuh­koi­hin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.