Tek­niik­kaa lem­mi­keil­lem­me

Vem­pai­met viih­dyt­tä­vät kai­ken­kar­vai­sia ys­tä­viäm­me.

Tieteen Ytimessä 2018 - - Sisältö -

Noin jo­ka kol­man­nes­sa suo­ma­lais­ko­dis­sa on jo­kin lem­mik­kie­läin. Kos­ka niin mo­net viet­tä­vät päi­vän­sä töis­sä tai kou­lus­sa, ko­tie­läi­mil­le ei ai­na ole help­po an­taa nii­den tar­vit­se­maa huo­mio­ta. Tek­niik­ka tar­jo­aa nyt ti­lai­suu­den pi­tää eläi­miä sil­mäl­lä ja kat­soa, et­tä ne viih­ty­vät, kun ne ovat yk­sin ko­to­na. Mark­ki­noil­la on mo­nen­lai­sia käy­tän­nöl­li­siä lait­tei­ta pal­lon­heit­toau­to­maa­teis­ta Wi­fi-ma­ku­pa­laa­uto­maat­tei­hin, jot­ka pi­tä­vät lem­mik­kim­me kyl­läi­si­nä ja tyy­ty­väi­si­nä.

Ko­tie­läin­tek­nii­kan kas­va­vat mark­ki­nat ovat esi­merk­ki lait­teis­ta, joil­la on yh­teys in­ter­ne­ tiin. Wi­fin tai mo­bii­li­ver­kon kaut­ta net­tiin lii­te­tyt vem­pai­met tar­joa­vat kä­te­viä mah­dol­li­suuk­sia val­voa ja ol­la yh­tey­des­sä lem­mik­kiin äly­pu­he­li­mel­la. Fi­doa on mah­dol­lis­ta val­voa mat­kan pääs­tä ja an­taa sil­le ma­ku­pa­lo­ja, vaik­ka is­tui­si ko­kouk­ses­sa työ­pai­kal­la.

”Tek­niik­ka tar­jo­aa nyt ti­lai­suu­den pi­tää eläi­miä sil­mäl­lä ja kat­soa, et­tä ne viih­ty­vät, kun ne ovat yk­sin ko­to­na.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.