Ra­ken­nus­vink­ki ter­mii­teil­tä

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Kun ajat­te­lem­me maa­il­man par­hai­ta ark­ki­teh­te­jä, ter­mii­tit tus­kin tu­le­vat mie­leen en­sim­mäi­se­nä. Ne osaa­vat kui­ten­kin ra­ken­taa val­ta­via kau­pun­ke­ja, jois­sa on va­ras­to­ja, il­mas­toin­ti­kui­lu­ja ja puu­tar­ho­ja – maa­ke­koon. Ter­miit­ti­keon ke­hit­ty­nyt tun­ne­li­ver­kos­to toi­mii kon­vek­tio­vir­taus­pe­ri­aat­teel­la, jos­sa läm­min il­ma nousee ylös ja ti­heäm­pi kyl­mä il­ma va­jo­aa alas­päin. Se pi­tää läm­pö­ti­lan va­kio­na, ja ter­mii­tit voi­vat vil­jel­lä pe­rus­ruo­kaan­sa sie­niä vuo­den ym­pä­ri.

Tä­mä ih­meel­li­nen uro­te­ko in­noit­ti ark­ki­teh­ti Mick Pearcea piir­tä­mään ym­pä­ris­töä sääs­tä­vän ra­ken­nuk­sen, jos­sa ei ole il­mas­toin­tia ei­kä läm­mi­tys­tä, mut­ta jos­sa val­lit­see sil­ti ta­sai­nen läm­pö­ti­la vuo­den ym­pä­ri. Suun­ni­tel­ma hyö­dyn­tää ter­miit­tien pe­ri­aa­tet­ta käyt­tää ka­na­via ja sa­vu­piip­pu­ja, jot­ka vie­vät läm­pöä ylös­päin, jol­loin ra­ken­nus py­syy vii­leä­nä ja tuu­let­tu­nee­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.