Tie­sit­kö tä­män?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

En­nen kuin Darwin ke­hit­ti kuu­lui­san teo­rian­sa, hän kes­keyt­ti lää­ke­tie­teen opin­not, kos­ka hän ei kes­tä­nyt näh­dä ver­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.