Tie­sit­kö tä­män?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Ge­neet­ti­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, et­tä sie­nil­lä ja eläi­mil­lä on enem­män yh­teis­tä tois­ten­sa kans­sa kuin kas­vien

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.