Tie­sit­kö tä­män?

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Stan­for­din yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin, et­tä tei­nii­käis­ten poi­kien ja tyt­tö­jen ai­vot rea­goi­vat eri ta­voin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.