Ma­sen­nus­ta vas­taan

Tieteen Ytimessä 2018 - - Tutkimus -

Se­ro­to­nii­nia sa­no­taan jos­kus ilo­hor­mo­nik­si. Se on neu­ro­vä­lit­tä­jä, jo­ta muo­dos­tuu ai­vois­sa ja jo­ka toi­mii her­mo­so­lu­jen vä­li­ses­sä vies­tin­näs­sä. Kai­kil­la on si­tä, mut­ta pie­nil­lä ge­neet­ti­sil­lä muu­tok­sil­la näyt­tää ole­van mer­ki­tys­tä sen vai­ku­tuk­sel­le mei­hin. 5-HTT toi­mii se­ro­to­nii­nin kul­jet­ta­ja­na Sen teh­tä­vä on pois­taa yli­mää­räi­nen se­ro­to­nii­ni her­mo­so­lu­jen vä­li­sel­tä alu­eel­ta, kun vies­ti on lä­he­tet­ty.

5-HTTLPR on 5-Htt-gee­nin osa. Gee­nis­sä on val­ta­vas­ti ge­neet­ti­sen koo­din tois­tu­via jak­so­ja, ja meil­lä on ta­val­li­ses­ti jom­pi­kum­pi kah­des­ta va­ri­aa­tios­ta. Jo­ko ly­hyt, jos­sa on 14 tois­toa, tai pit­kä 16-tois­toi­nen. Niil­lä, joil­la on ly­hyt ver­sio, näyt­täi­si ole­van suu­rem­pi ris­ki ma­sen­tua hei­dän al­tis­tues­saan voi­mak­kaal­le stressille elä­män­sä ai­ka­na, kun taas ne, joil­la on pit­kä ver­sio, näyt­tä­vät sie­to­ky­kyi­sem­mil­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.