VAR­SO­VAN POM­MI­TUS

Toinen maailmaansota - - Saksa Miehittää Puolan -

Sak­sa­lais­jouk­ko­jen an­taes­sa ar­mo­nis­kua Sak­san il­ma­voi­mat mää­rät­tiin aloit­ta­maan Var­so­van pom­mi­tus. Il­ma­voi­mien so­ta­mar­salk­ka, Wolf­ram von Richt­ho­fen, kuu­lui­san en­sim­mäi­sen maa­il­man­so­dan len­tä­jä­san­ka­rin, Pu­nai­sen pa­ro­nin, nel­jäs serk­ku, ha­lusi tu­ho­ta Puo­lan pää­kau­pun­gin "maan ta­sal­le". 7 000 pa­lo­pom­mia sy­tyt­ti juu­ta­lais­ge­ton pa­la­maan 22. syys­kuu­ta; kol­me päi­vää myö­hem­min 400 pom­mi­ko­neen suur­hyök­käys tu­ho­si tai va­hin­goit­ti 50 % Var­so­van ra­ken­nuk­sis­ta; vain kol­me ko­net­ta me­ne­tet­tiin. Pa­lo­jen pak­sut sa­vu­pil­vet hei­ken­si­vät nä­ky­vyyt­tä, ja muu­ta­ma pom­mi pu­to­si sak­sa­lais­jouk­ko­jen pääl­le kau­pun­gin poh­jois­puo­lel­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.