LASKUVARJOJÄÄKÄRIT

Toinen maailmaansota - - Norjan Miehitys -

Sak­san jou­kot te­ki­vät en­sim­mäi­sen las­ku­var­jo­hyök­käyk­sen 9. huh­ti­kuu­ta: jou­kot vie­tiin Jun­kers Ju52-kul­je­tus­ko­neel­la ja pu­do­tet­tiin Os­lon ja Sta­van­ge­rin len­to­ken­til­le. Ne var­mis­ti­vat len­to­ken­tät no­peas­ti, ja Sak­san kul­je­tus­ko­neet al­koi­vat las­keu­tua tär­kei­tä va­rus­tei­ta mu­ka­naan, jot­ta Sak­san jou­kot saat­toi­vat ot­taa no­peas­ti ot­teen Ete­lä-nor­jas­ta ja val­la­ta Nor­jan pää­kau­pun­gin. Maa­han­las­ku­jouk­ko­jen on­nis­tu­nut­ta si­joi­tus­ta ko­keil­tai­siin uu­del­leen hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä muu­ta­ma viik­ko myö­hem­min Sak­san hyö­kä­tes­sä Bel­gi­aan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.